Bonus voor leraren die full time gaan werken.

Proef met bonus voor leraren die meer uren willen werken

Minister Wiersma voor primair en voortgezet onderwijs wil leraren die geen volledige baan hebben, verleiden om meer uren voor de klas te gaan staan. Hij begint binnenkort met een proef waarin leraren die meer gaan werken een bonus krijgen. In het basisonderwijs werkt slechts een kwart van de leraren voltijds.

De hoogte en de vorm van de bonus staan nog niet vast en de deelnemende scholen moeten de bonus zelf betalen. Het ministerie biedt hulp aan bij het kiezen van de bonusvariant en de uitwerking ervan. De regeling is ook voor het voortgezet onderwijs bedoeld.

“In heel veel sectoren zie je dezelfde problemen, die krapte”, zei Wiersma in het NOS Radio 1 Journaal. “Dan kan je hopen dat er heel veel nieuwe mensen naar het onderwijs komen. Maar de kortste klap is natuurlijk als je mensen in het onderwijs kan helpen hun contract uit te breiden.”

Voltijd of extra dagen

In de proef worden meerdere varianten uitgeprobeerd. Wiersma denkt aan een bonus voor leraren die hun parttimecontract in een fulltimecontract omzetten, maar het kan ook een extra vergoeding worden voor leraren die van twee naar drie of vier werkdagen gaan.

“Al die smaken zijn er”, zegt minister Wiersma. “En die hebben juridisch soms ook nadelen en dat moet je goed bekijken.”

De eerste uitkomsten worden in het voorjaar verwacht. De bonusmaatregel kan, als de proef succesvol verloopt, in het schooljaar 2023-2024 worden ingevoerd.

Wens van de Kamer

Wiersma komt hiermee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer, die eerder aandrong op een voltijdsbonus.

Scholen die willen meedoen, moeten zich voor 1 december melden. Bij de selectie wordt gekeken naar hoe groot het lerarentekort is en of er veel medewerkers met een kleine deeltijdbaan zijn.

Volgens de PO-Raad, de sectorvereniging voor het basisonderwijs, is er niet één passende oplossing voor het lerarentekort. “Den Haag moet breder kijken dan alleen naar een voltijdsbonus” zei voorzitter Freddy Weima van de PO-Raad op NPO Radio 1. Schoolleiders zijn het daarmee eens, blijkt uit een rondgang van de NOS.

“Onderwijs is het grootste goed in onze samenleving en het wordt tijd dat dat structureel goed beloond wordt, niet alleen met een bonus als een soort lapmiddel”, zegt directeur Arjen Gaasterland van basisschool De Dukdalf in Almere Buiten. “Het gaat om de kwaliteit van onderwijs en dus moet de beloning marktconform zijn.”

De schoolleiders noemen ook andere randvoorwaarden om meer te kunnen werken, zoals beschikbaarheid van kinderopvang en het kunnen wonen in de buurt van een school. Met name in de grote steden is het lastig om aan een woning te komen.