Doorlichting Arubaans Onderwijs Bestel november 2021

Van Plan Naar Aanpak

Recentelijk is er een onderwijs adviesrapport gepubliceerd met als naam: “Van Plan Naar Aanpak.” Een samenwerkingsverband tussen Inspectie Onderwijs Aruba en Inspectie Onderwijs Nederland. Dit naar aanleiding van het Covid-19 Crisis Landspakket Aruba. Het doel van dit Landspakket is om Aruba financieel, economisch en bestuurlijk weerbaar te maken. Hiertoe was het noodzakelijk om de uitdagingen en problemen binnen het Arubaanse onderwijs in kaart te brengen.

Kengetal en Stuurgetal

Een van de begrippen die veel wordt gebruikt, is het woord ‘kengetal’. Een korte zoek actie op het internet levert op dat er binnen het bestuur van het onderwijs gewerkt wordt met ‘kengetallen’ en ‘stuurgetallen’. In feite is een kengetal niets anders dan een berekende verhouding tussen twee mogelijk interessante grootheden, bijvoorbeeld de verhouding tussen totale kosten en het aantal leerlingen. De uitkomst geeft dus een verhouding weer en helpt bij het schetsten van de stand van zaken van de school. Maar kengetallen kennen geen norm, geen streefwaarde, geen waardering, geen betekenis; ze zijn ‘kaal’. Dit in tegenstelling tot stuurgetallen. Dit zijn cijfers waaraan doelstellingen zijn verbonden. Een kengetal beschrijft het heden of verleden, een stuurgetal geeft aan waar de organisatie straks moet zijn. Stuurgetallen bieden dus informatie waarmee gestuurd wordt. Ze kunnen gebruikt worden bij het bewerkstelligen van veranderingen en verbeteringen. Daarmee zijn stuurgetallen altijd verbonden met de visie en de ambities van de school en/of het bestuur.Het ontbreken van kengetallen en stuurgetallen wordt gezien als ‘sturen in de mist’. 

 

Normbedragen en Indexatie 

Een van de punten uit het rapport die niet nader wordt besproken, is het feit dat in het rapport op pagina 62 staat vermeld, dat de normbedragen en indexatie binnen het onderwijs al jaren niet heeft plaatsgevonden. Dat zo’n voorwaardelijk punt niet nader wordt besproken, er is geen kengetal hierover opgesteld en er wordt geen stuurgetal genoemd en ook geen advies hierover gegeven, is een zeer kwalijke zaak.
Zonder iets te willen afdoen aan de overige resultaten en adviezen uit dit onderzoek, lijkt het mij duidelijk, dat er pas aan de 13 aanbevelingen gewerkt kan worden, indien de normbedragen en indexatie van de werkelijke kosten van ons huidig onderwijssysteem worden aangepast. Men heeft het namelijk over ‘sturen in de mist’, vanwege het ontbreken van een adequaat registratiesysteem voor de kengetallen (aanbeveling nr. 1). De overige aanbevelingen betroffen: 2) Onderwijsverbeteringen en 3) Versterking van het onderwijssysteem. Onder de 13 punten die hier genoemd staan, staan ‘normbedragen en indexatie’, niet vermeld.

Onderwijs als vehikel

Onderwijs is inderdaad het vehikel, waarmee onze kinderen een kansrijke dan wel een glansrijke toekomst tegemoet moeten kunnen zien. Daar waar Minister Lampe in 2020 het Plan Educacion Nacional 2030 presenteerde,  wat volgends dit rapport zich meer op de ‘wat-vraag‘ concentreerde, ligt de meerwaarde van deze aanpak, volgens het rapport ‘Van Plan Naar Aanpak’, om de hoe-vraag. Mijn vraag luidt dan ook, ‘”Hoe is men van plan dit aan te pakken, als er niet aan de basisvoorwaarden voor financiering van het onderwijs is voldaan?” In Nederland staat er binnen het primair onderwijs een subsidie van 5800Eeuro op het hoofd van ieder kind. Volgens OESO zou dit 5900 Euro moeten zijn, dus Nederland zit het ietsje onder. Van Aruba dateren de laatste cijfers uit 2016.

Echter zonder aanpassing van de normen: de vergoeding voor de school per leerling, lokaal, zonder  indexatie, zonder aanpassing van de bezoldigingsstructuur voor docenten en onderwijsondersteunend personeel, is er sprake van ‘sturen in de mist, zonder handen!’ Scholen en het schoolbestuur binnen het onderwijs op Aruba zullen zonder de benodigde financiële middelen de snelle ontwikkelingen binnen het onderwijs of niet kunnen bijbenen of hierdoor uit de bocht vliegen.

GMSJ