Informatie over coronavirus

Met 46 scholen, verdeeld over kleuter, basis, en secundair onderwijs, kan beleid naar aanleiding van de maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19), zoals over online begeleiden en leren, per school verschillen. Daarom verwijzen wij ouders voor informatie daarover in eerste instantie naar de school van hun kind.

Voor informatie over algemene maatregelen, zoals over tijdelijke sluiting van scholen, heeft de Directie Onderwijs een uitgebreide webpagina over het coronavirus en over leren op afstand.

Om ons te helpen, nu en in de toekomst, online leren op te zetten, vragen wij al onze ouders om onze enquête over internet thuis in te vullen.