Colegio Ora Ubao

Colegio Ora Ubao

Colegio Ora Ubao is een beleidende Katholieke school. De Katholieke identiteit komt als volgt tot uiting op onze school: We vertellen verhalen uit de bijbel, thema’s waarbij het leven van Jezus en zijn manier van omgaan met mensen en met de wereld tot voorbeeld dienen; Bidden en zingen met de kinderen. Rekening houdend met Rooms-Katholiek geloof en de ervaringswereld van het kind. We vieren Christelijke feesten in de klassen en in schoolverband. We leren de kinderen respect en aandacht te hebben voor mensen uit andere culturen en met andere levensbeschouwing. Onze school beschikt over 12 klaslokalen met ongeveer 300 leerlingen.

Inschrijven
 
Schoolhoofd Mevr. N. Vingal-Lacle
Adres Tanki Leendert 187
Telefoon +297 5877143
E-mail colegio.oraubao@skoa.aw

Andere scholen