Colegio Santa Famia

SKOA Colegio Santa Famia

Kukwisa School was in het jaar 1971 geopend. De school werd gebouwd met de financiering van de Europese Economische Gemeenschap. In die tijd kregen de katholieke scholen gewoonlijk een naam van een heilige, maar Kukwisa kreeg een naam van een plant namelijk de kukwisa. Het toenmalige hoofd was de heer Joseph (Jopie) Schwengle. In het jaar 1976 emigreerde de heer Schwengle naar Nederland. In dat jaar benoemde wijlen Frère Bonifacius de heer Freddy Croes als directeur van de Kukwisa School. De school telde in die tijd ongeveer 275 leerlingen verdeeld in 8 klassen waarvan 2 kleuter klassen.

In 1978 kreeg de Kukwisa Kleuterschool zijn eigen gebouw. In 2004 groeide de Kukwisa School tot ongeveer 330 leerlingen verdeeld over 14 klassen.

In 2011 ging de heer Freddy Croes met pensioen. Mevr. Lila Richardson werd als hoofd benoemd. Eind schooljaar 2012 – 2013 werd de naam van de Kukwisa School veranderd naar Colegio Santa Famia, genaamd naar de kerk (Capilla) naast de school. Mevr. Richardson ging in dat jaar met pensioen. Vanaf schooljaar 2013 – 2014 is de officiële naam van de voormalige Kukwisa Basisschool, Colegio Santa Famia. De heer Siegfried Kelly werd in dat schooljaar benoemd als de nieuwe schoolleider.

Op de Colegio Santa Famia zitten momenteel ongeveer 170 leerlingen, verdeeld over 10 klassen. De meeste kinderen op onze school zijn afkomstig uit de buurt zoals Pos Chiquito, Sabana Basora, Balashi en Savaneta. De instroom naar klas 1 geschiedt grotendeels vanuit de Kukwisa Scol Preparatorio.

 

Inschrijven
 
Schoolhoofd S. Kelly
Adres Pos Chiquito 36B
Telefoon +297 5857377
E-mail santafamia@skoa.aw
Social Media

Andere scholen