Colegio Santa Filomena

Colegio Santa Filomena Aruba

Colegio Santa Filomena is een kindvriendelijke en veilige basisschool waarin kinderen zich thuisvoelen. We vinden dat alle kinderen de kans moeten krijgen om optimaal te kunnen leren. We bieden persoonlijke aandacht, onderwijs op maat en we zijn Nederlands georiënteerd.

We zorgen voor goed onderwijs met de 21e eeuwse competenties in gedachten. Onze school werkt met de nieuwste methode Veilig Leren Lezen, Wereld in Getallen, Taal Actief en voor begrijpend lezen de actuele methode Nieuwsbegrip. Samen met de ouders zorgen we ervoor dat de kinderen opgroeien tot goed functionerende burgers in een multiculturele, snel veranderende technologische en digitaliserende samenleving.

Inschrijven
 
Schoolhoofd M. Nooijen
Adres Weg Seroe Preto 2
Telefoon +297 5845802
E-mail stfilomena.basis@skoa.aw
Social Media

Andere scholen