St. Paulus School

St. Paulus-School

Katholieke basisschool sinds 1964 en ressorteert onder de Stichting Katholiek Onderwijs Aruba.

Inschrijven
 
Schoolhoofd R. Arends
Adres Jim Blue Jacketstraat 2
Telefoon nummer +297 5845089
E-mail stpaulusschool@skoa.aw
Website http://www.stpaulusschool.com
Social Media

Andere scholen